Wondverbanden

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte verbanden voor
de behandeling van chronische wonden.

Deel 1

Het eerste gedeelte bestaat uit een groepering van de verbanden naar gelang hun
gemeenschappelijke eigenschappen De reden vvaarom voor deze specifieke indeling gekozen werd, wordt per verbandcategorie beschreven. Een overzicht van de specifieke verbandeigenschappen kan opgevraagd worden.

Deel 2

In het tweede deel wordt de mogelijkheid geboden om aan de hand van gewenste
verbandeigenschappen een geschikt verband te kiezen. De eigenschappen van het
gekozen verband en de aandachtspunten worden weergegeven. Een
gebruiksvriendelijk overzicht wordt beschikbaar gesteld.

Doelstellingen

Na het instuderen van dit hoofdstuk kan de gebruiker:

een omschrijving geven van de eigenschappen van de verschillende wondverbanden
aanbevelingen formuleren voor een specifiek wondverband op basis van het uitzicht van de wonde